Gamereactor / Dansk / Svenska / Suomi / English / Deutsch / Italiano / Español / Português / Français / Nederlands / 中國
Gamereactor
Medlemsinnlogging


Glemt passordet?
Jeg er ikke medlem, men jeg vil registere meg

Eller logg inn med min Facebook-konto
Gamereactor Norge
artikler
Guild Wars 2

Guild Wars 2: Klassene

I etterkant av pressebetaen for Guild Wars 2 skriver jeg en artikkelserie hvor jeg går i dybden på ulike sentrale mekanikker i spillet. I denne artikkelen reflekterer jeg rundt mine opplevelser med de ulike klassene, og nederst i artikkelen kan du se en oversikt over andre tema jeg vil gå gjennom. Denne vil jeg vil oppdatere med lenker til de andre artiklene etter hvert som de publiseres.


I mitt inntrykk av kampsystemet i Guild Wars 2 skrev jeg om hvordan treenigheten av helbreder, skadegjører og tanks har blitt redefinert, slik at alle klasser kan dekke alle roller. Dette leder til en interessant problemstilling, for hvis alle klassene kan dekke alle rollene, hva er da hensikten med de ulike klassene?

Jeg brukte desidert mest tid som warrior, men jeg laget mange ulike karakterer for å få en smakebit av hvordan de ulike klassene føltes. Det viste seg at det å starte med en ny klasse fra nivå 30 bød på vanskeligheter for meg som spiller. Mine erfaringer som warrior kunne ikke overføres direkte til elementalist, de to føltes og spilte svært ulikt. I tillegg til at hver klasse har sin egen visuelle stil har ArenaNet sørget for at hver enkelt klasse har en eller flere unike mekanismer som skiller dem fra hverandre. Klassene har også egenskaper som reflekterer hver deres karakter, for eksempel har necromancer egenskaper som stjeler liv fra fienden.

Elementalist
Elementalist kjennetegnes av dets evne til å kontrollere elementene ild, vann, luft og jord, og bruke dem til sin fordel i kamp. Man kan bare ta inn et element av gangen, men elementalist kan bytte fra det ene elementet til det neste når som helts. De fire elementene representerer hver sin spillestil og rolle på slagmarken. Ild lar deg sette hele grupper av fiender i fyr og flamme, mens vann lar deg helbrede venner samtidig som du bremser fienden. Mottar du luft har du makt til å kontrollere slagmarken med kraftige vinder og elektrisitet, mens med jord kan du bruke dine omgivelser til å beskytte deg selv og dine venner. Denne tilpasningsdyktigheten går på bekostning av muligheten til å bytte våpen i kamp.

Guild Wars 2
Mon tro hvilket element elementalisten har brukt her.

Ettersom det var den første klassen som ble annonsert kom det ikke som noen overraskelse at elementalist er svært gjennomført og polert. Egenskapene var varierte og åpnet for svært allsidig spill. Når jeg brukte ild måtte jeg konstant bevege meg for å unngå fiendtlige angrep, da jeg hadde få angrep som holdt tilbake fienden. Jeg byttet derfor gjerne til luft for å holde fienden i sjakk, for å så bytte tilbake til ild. De gangene direkte konfrontasjon var uunngåelig byttet jeg til jord, og plutselig kunne jeg ta like mye juling som en rustningskledd warrior. Jeg fikk ikke muligheten til å spille som elementalist sammen med en gruppe, så jeg brukte ikke vann så mye som jeg kunne ha gjort. Likevel er inntrykket jeg sitter igjen med at de ulike elementene var nyttige og gøyale hver for seg, men det var gjennom hoppingen mellom elementene at elementalist virkelig skinte. Jeg syntes likevel at våpenvalget falt i skyggen for elementene. Det virket ikke som en avgjørende faktor om jeg valgte å bære stav eller dolk, noe jeg gjerne skulle sett at det var.

Warrior
Warrior er en våpenmester, som har desidert størst arsenal av samtlige klasser i Guild Wars 2. I motsetning til hos elementalisten er våpenvalget alfa og omega for en warrior. Mer enn en gang stod jeg midt i kampens hete og bannet over at jeg ikke hadde valgt et bedre våpen for jobben. Det hjalp for eksempel fint lite å kunne gjøre massiv skade på en fiende med to økser, dersom jeg bare varte fem sekunder av mangel på de defensive egenskapene en klubbe og skjold ville gitt meg. Var det derimot mange svakere fiender kunne øksene vise seg å være svært effektive. I løpet av betaen fikk jeg noen favorittvåpen som passet min spillestil, mens andre lot jeg i større grad ligge.

Guild Wars 2
Var den noen som sa matcho?

Arketypen warrior-klassen dekker i Guild Wars 2 kjemper tradisjonelt ansikt til ansikt med fiendene og kan ta mye skade. Jeg lærte raskt at dette kunne jeg ikke uten videre gjøre som warrior. Jeg var langt skjørere i nærkamp enn jeg forventet å være, til tross for å være klassen med flest helsepoeng og best rustning. Ved bruk av defensive egenskaper klarte jeg å tåle kampens hete noe lenger, men på samme måte kunne jeg gjøre mer skade eller være en bedre støttespiller ved å velge annerledes. Med min eliteegenskap Battle Standard kunne jeg for eksempel gjenopplive samtlige allierte i nærheten, noe som kan redde hele laget hvis det skulle havne i en lei knipe. Warrior-klassens unike mekanisme, å samle opp adrenalin som kan frigis i et massivt angrep, føltes litt for enkel og kjedelig sett i forhold til de andre klassenes mekanismer. For noen våpen var kraftangrepet ikke annet en nettopp det, et angrep som gjør mer skade enn de andre angrepene. Jeg skulle gjerne sett at det var større rom for kreativitet, som igjen åpner for spennende taktikker og bruksområder i kamp.

Ranger
Hater du tanken på ensomhet? Vil du gjerne ha en kompanjong med på dine eventyr i Tyria? Da er ranger-klassen tingen for deg! Som naturens mester kan du temme ville dyr, legge snedige feller og kalle på villmarkens ånder for å bekjempe dine fiender. Selv om det å ha beist til å kjempe på din side ikke er noe nytt i rollespill liker jeg måten klassen er designet i Guild Wars 2. I det originale Guild Wars, samt andre rollespill, blir ofte dine dyrevenner mer en gimmick enn en styrke. De er svake og har liten taktisk verdi; de føles ofte som krydder framfor den sentrale rollen de burde ha. I Guild Wars 2 er det derimot ingen tvil om at ditt kjæledyr vil være et uvurderlig hjelpemiddel. Alle kjæledyr har unike egenskaper, styrker og svakheter som avgjør hvordan spilleren burde utnytte dem i kamp.
En kraftig bjørn kan holde fienden mens du angriper på avstand, mens en drake kan gjøre massiv skade. Siden du som ranger hele tiden har to ulike kjæledyr tilgjengelig, kan du bytte fram og tilbake ettersom du selv hopper mellom roller gjennom våpenbytter. Dette åpner for interessante taktikker og stor variasjon. I tillegg kan en ranger bytte ut et beist selv om det er for skadet til å kjempe med det andre, friske dyret. Dette eliminerer problemet med at beistmesteren blir langt svakere etter kjæledyret hans dør i kamp.
Jeg la også merke til at kjæledyret ikke bare halset etter mens du løper, men også kunne løpe side om side eller foran, noe som var en hyggelig detalj som øker følelsen av ditt kjæledyr er din venn og kompanjong.

Guild Wars 2
Mange av ranger-klassens angrep tar form av et dyr.

Nå handler ikke ranger-klassen bare om temming og kontrollering av dyr. Du har også tilgang på både buer og nærkampvåpen som sverd og øks som ranger, men som med alle klassene passer våpnene til hver enkelt klasses stil. Ranger-klassen er svært mobil i nærkamp, så mange av egenskapene legger opp til en svært bevegelig spillestil. Med kortbuen er du mer effektiv om du treffer fienden bakfra eller fra siden, noe som åpner for interessante taktikker. Andre egenskapene er svært unike og morsomme, for eksempel det ene krigshornangrepet som lar deg kalle inn en flokk hauker som hakker på og distraherer fienden. Likevel føler jeg at ranger-klassen er den klassen som er mest ordinær etter hvilke egenskaper det har tilgjengelig. Noen av angrepene to effekter, en på deg selv eller fienden og en på kjæledyret ditt. Jeg skulle gjerne sett at flere av angrepene var lagt opp med en slik tosidig effekt for å krydre ranger-klassens egenskaper.

Necromancer
Necromancer-klassen vever død og fordervelse, kaller på udøde monstrositeter som allierte og utvisker linjene mellom de døde og de levende. Som necromancer vil du ikke gjøre så mye direkte skade som de andre klassene. Du briljerer i å spre negative effekter (conditions) blant dine fiender, samtidig som du stjeler deres positive effekter (boons), eller straffer dem ved å erstatte positive med negative effekter. Ulike våpen har ulik fokus; dolken lar deg for eksempel stjele helsepoeng fra fienden, mens staven har mange angrep som immobiliserer eller begrenser fienden framfor å gjøre skade. Selv om det ikke er noen direkte fysiske angrep, legger både øksen og dolken opp til en spillestil tett opp mot motstanderen. Akkurat som med de andre klassene er det mulig å dekke samtlige roller i kamp og bytte mellom disse rollene konstant.
Necromancer-klassens unike egenskap lar deg hoppe inn i et grenseland mellom liv og død, dødssløret, hvor du for en kort periode bytter ut dine vanlige egenskaper med fire kraftige egenskaper. Mekanismen i seg selv fungerer altså som et glorifisert formskift, ikke ulikt eliteangrepene Tornado for elementalist og Rampage for warrior. Det er likevel en viktig forskjell som gjør mekanismen langt mer spennende enn tilsvarende eliteegenskaper, nemlig at det ikke er en egenskap med et bestemt tidsintervall mellom hvert bruk. Derimot stjeler du livskraft hos fiender du dreper, og gjennom våpenvalg og diverse karakterinnstillinger kan du påvirke hvor raskt du bygger opp livskraft. Mens du er bak dødssløret vil du sakte men sikkert bruke livskraften, samtidig som du mister livskraft i stedet for helse. Dette betyr at en necromancer kan bruke dødssløret taktisk - skal du bruke den nå for å gjøre stor skade tidlig i kampen, eller bør du spare den i tilfelle du kommer i en knipe.

Guild Wars 2
Vi hadde ikke noe bilde av en necromancer i arkivet, så her er en udød hai i stedet!

Necromancer appellerte i høyeste grad til sadisten i meg. Det var noe med å pine fienden ved å kaste så mange negative effekter på dem som mulig som ga meg lyst til å bryte ut i min beste onde latter. Samtidig var det å se min hær av udøde disipler rive mine fiender i fillebiter underlig tilfredsstillende. Necromancer klarte i høyeste grad å overbevise meg om at jeg var Døden og Pesta på slagmarken, og klassens tema var virkelig noe som ble uttrykt gjennom hvordan klassen spilte. Kall meg syk, men det å utnytte mine fienders pine er det som virkelig seller denne klassen for meg.

Guild Wars 2
Guild Wars 2
Guild Wars 2
Guild Wars 2