Norsk

Tävlingsvillkor

- Tävlingen är öppen för personer som är bosatta i Sverige, med undantag för anställda hos Microsofts dotterbolag, dess koncernföretag, reklambyråer och anställdas närmaste släkt (som i detta fall inkluderar make/maka, föräldrar, syskon, barn eller personer som bor i samma hushåll som dessa anställda). Exkluderade från deltagande är även alla andra som yrkesmässig är knutna till denna tävling. Deltagarna måste vara över 18 år för att delta. Microsoft förbehåller sig rätten att kontrollera deltagarnas möjlighet att delta i tävlingen samt att kontrollera deras identitet.

- Deltagarna anses ha godtagit och accepterat dessa villkor genom att registrera sitt deltagande i tävlingen.

Deltagande

- Tävlingen börjar den 2013-03-01 och slutar den 2013-04-19. Tävlingsbidrag som mottagits efter tävlings­perioden är inteberättigade att delta i tävlingen.

- Inget köp av någon produkt eller tjänst är nödvändigt för att delta i tävlingen.

- Det finns inga begränsningar i hur många gånger varje deltagare får lämna bidrag till tävlingen under tävlingsperioden.

- För att vara berättigad till vinst, måste deltagare ta en bild på sig själv med Damon Baird samtidigt som deltagaren visar sitt bästa war face. Därefter ska bilden läggas upp på Instagram genom att använda hash­tagen #ShowYourWarface. Att ta bilden kan ske på två sätt; antingen genom att (1) ta en bild på sig själv och Damon Baird-karaktären i form av en reklam-display i butik; eller (2) genom ta en bild på sig själv och den expanderbara bannern där Damon Baird avbildas på någon av vårapartners hemsidor.

- Bidrag som är ofullständig, oläsliga eller skadade kommer att anses vara ogiltiga. Microsoft tar inget ansvar för bidrag som försvinner, är försenat eller skadat vid den digitala överföringen.

- Personer som bryter mot dessa tävlingsvillkor kommer att uteslutas ur tävlingen och tävlingsbidraget kommer ogiltigförklaras.

Hur vinnare utses

- De fem (5) bilder som under tävlingsperioden fått flest "likes" kommer gå vidare till en final där en jury utser vinnaren. Juryn kommer att bedöma tävlingsbidragens originalitet och engagemang. Juryn består av representanter för Microsoft AB (Sofie Öhman, Magnus Langley och Mattias Rosenqvist) samt en Art Director från Today Retail Communication (Andreas Jacobsson). Juryns beslut är slutligt och kan inte överklagas.

Vinst

- Vinsten består av en resa för två (2) personer med flyg (värde ca 15 000 kr) från Stockholm, Sverige till Los Angeles, USA, fyra (4) nätter på hotell (värde ca 5000 kr) samt inträde för två (2) personer till världens största spelmässa, E3 (värde ca 2000 kr). Vinstens totala värde beräknas till ca 22 000 kr. Avresa sker från Stockholm 2013-06-08 eller 2013-06-09. Spelmässan E3 pågår 2013-06-11till 2013-06-13. Datum för resan kan ej ändras av vinnaren och kan inte omvandlas till kontanter. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta vinsten med ett alternativ med motsvarande eller högre värde, i förekommande fall kan förändringar av produkt­specifikationen inträffa.

- När tävlingen är avslutad och en vinnare är utsedd kommer Microsoft att gå in på den vinnande bilden på Instagram och "kommentera" den med en mailadress som vinnaren måste återkoppla till med sina kontaktuppgifter (namn, adress, födelse­datum och telefonnummer) inom en (1) vecka. Om en utsedd vinnare inte meddelat sig inom en (1) veckor från att meddelande om vinst skett anses vinsten förverkad och en annan vinnare kommer att utses.

- Vinnare ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt. Microsoft kommer att registrera vinstens värde som en förmån förvinnaren. Kontrolluppgiften skickas till Skatteverket vid årets slut.

Personuppgifter

- Samtliga personuppgifter som samlas in i samband med denna tävling kommer att behandlas i enlighet med Microsoftssekretesspolicy som finns tillgänglig via http://privacy.microsoft.com/. Genom att delta i denna tävling, samtycker du tillanvändningen av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

- Microsoft kommer att använda personuppgifterna/e-post-adressen för att bekräfta ditt deltagande samt för att kontaktavinnaren.

Allmänt

- Dessa villkor och genomförandet av denna tävling samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.

- Microsoft ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse. Deltagarna godtar att Microsoft inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande. Inte heller tar Microsoft ansvar för felaktigt bruk av vinsten eller del­tagandet i denna tävling. Ingenting av det som nu nämnts begränsar Microsofts förpliktelser vid dödsfall eller personskador som uppstått till följd av företagets oaktsamhet eller bedrägeri.

- Arrangör är Microsoft AB (org.nr. 556233-4804), Box 27, SE-164 93 Kista, att: Sofie Öhman.

- Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna tävling utan att därigenom ådra sig något ansvar.