Norsk
Gamereactor
artikler
Guild Wars 2

Fortryllende illusjonist

For dem har fulgt utviklingen til Guild Wars 2 kommer det nok ikke som en overraskelse at den åttende og siste klassen viste seg å være mesmeren. Klassen var blant de seks første i det originale Guild Wars: Prophecies og har fått nærmest kultstatus blant fullblods Guild Wars-fans som noe av det virkelig unike ved serien. Vi har snakket med Jon Peters og Jonathan Sharp, som begge jobber som systemdesignere ved ArenaNet, om hvordan de har klart å bevare det som gjorde mesmeren unik og spennende.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ
Guild Wars 2
Mesmeren er en mester av illusjon og villedelse.

Dere har ventet med å avsløre mesmeren helt til slutt. Har det vært spesielt vanskelig eller utfordrende å overføre mesmeren til Guild Wars 2 og samtidig beholde essensen fra klassens røtter?

Jonathan Sharp: Vi visste at folk ønsket mesmeren, det var virkelig en av de unike klassene fra det originale Guild Wars. Vi ønsket å virkelig fange det som var spesielt med mesmeren i Guild Wars. Når vi ser på mesmeren slik den har blitt så har vi beholdt denne kampen mellom mesmerens og ofrets sinn. Det handler om å manipulere slagmarken og skape kaos, men nå gjør de det på andre måter siden Guild Wars 2 er så annerledes den originale serien. Hele tiden mens vi har jobbet med mesmeren har vi hatt spillerne og deres ønsker i bakhodet, så vi håper dette kommer som den julegaven man nesten hadde mistet håpet på at man skulle få.

En av mesmerens hovedoppgaver i den originale serien var avbrytelser og gruppekontroll. Kan man fortsatt ha en slik spillestil med en mesmer i Guild Wars 2?

Dette er en annonse:

Jonathan Sharp: Ja, definitivt. Du har for eksempel muligheten til å omtåke (daze), noe som hindrer dem fra å bruke egenskaper en kort stund. Du kan også slå ut motstandere (stun), en veldig kraftig egenskap fordi de kan verken bevege seg eller bruke egenskaper mens de er slått ut. Andre klasser må velge bestemte egenskaper eller bruke bestemte våpen for å ta i bruk disse, men mesmeren vil alltid ha tilgang til disse gjennom klassemekanismen.

Hvilke våpen kan en mesmer bruke?

Jon Peters: I høyrehånden kan mesmeren holde et sverd eller et septer. I venstrehånden kan du ha et av fire våpen: Sverd, fakkel, fokus eller pistol. Av tohåndsvåpen har mesmeren bredsverd og staver til sin disposisjon.

Guild Wars 2
Septer og sverd er blant arsenalet en mesmer kan ta i bruk.
Dette er en annonse:

Hvordan har det seg at mesmere har tatt i bruk sverd og kruttvåpen?

Jon Peters: På en måte har de alltid brukt dem, ettersom vi hadde toklassesystemet som gjorde at man kunne spille som warrior/mesmer eller mesmer/warrior. Hvor man tok i bruk hverandres egenskaper. Det er dette som har utviklet seg til å bli den mesmeren vi har i Guild Wars 2.

Noe som er nytt med mesmeren i Guild Wars 2 er illusjonene. Kan dere forklare hvordan disse fungerer?

Jonathan Sharp: Det finner to former for illusjoner, kloner (clones) og speilbilder (phantasms). Du kan ha opp til tre illusjoner samtidig. Hvis du maner fram en fjerne forsvinner den eldste illusjonen. Klonene er eksakte visuelle kopier av spilleren, de har til og med samme navn. Deres hensikt er å skape forvirring, en kan aldri vite hvem som er klonen og hvem som er mesmeren. Speilbilder ser litt annerledes ut og har ulikt navn alt ettersom hvilket speilbilde det er. De vil ha lilla våpen samtidig som det gløder lilla av dem. Likevel er de svært like spilleren, så dette elementet av illusjon er også med, men det er ikke hovedoppgaven til et speilbilde.

Jon Peters: Illusjonene er knyttet til mesmerens klassemekanisme. En mesmer kan til enhver tid ofre sine illusjoner for en annen positiv effekt. Dette kontrolleres med tastene F1 til F4. Ved å trykke F1 bruker du angrepet Mind Wack, som knuser illusjonene dine og tar skade på alle fiender nær dem. Cry of Frustration ofrer illusjonene dine til fordel for å omtåke fiendene dine. Diversion ødelegger illusjonene dine, men svimeslår fiendene rundt. På F4 har du egenskapen Reflection, som skaper en barriere rundt mesmeren som reflekterer fiendenes angrep tilbake på dem.

Guild Wars 2
Som mesmer kan du nesten stå å se på mens illusjonene dine gjør alt arbeidet. Nesten.

Vil dine allierte kunne se hvem som er klonen og hvem som er spilleren?

Jon Peters: Ja, mesmerens allierte vil se klonen som litt annerledes. Vi har ikke bestemt nøyaktig hvordan vi skal vise deg dette, men du vil kunne skille klonene fra spilleren. Akkurat nå er den eneste forskjellen at navnene har en annen farge hvis du markerer dem, men dette er altfor subtilt. Det vil være en bedre indikasjon enn dette, men dette er ikke bestemt ennå.

Klonene er skjøre og dør svært lett. De er ikke ment til å være langvarige, men skal derimot skape forvirring. De skal gi deg et øyeblikks overtak mens fienden forsøker å finne ut hvor du er. Man vil kunne kjenne igjen klonene etter deres oppførsel, de har et mer passivt, simpelt oppførselsmønster enn en spiller vil ha, men på det tidspunkt er du mest sannsynlig allerede død.

Hva skjer med illusjonene hvis du blir lagt i bakken (downed) eller blir svimeslått (defeated)?

Jonathan Sharp: Hvis du blir svimeslått forsvinner alle illusjoner du har manet fram. De forsvinner også hvis målet ditt dør, for illusjonene eksisterer faktisk bare i sinnet hans.

La oss si du angriper to fiender. Hvis du maner fram noen illusjoner som angriper fiende A og fiende A dør, så må du mane fram nye illusjoner til å angripe fiende B.

Guild Wars 2
Man har lite direkte forsvar som mesmer, så man må være forsiktig i nærkamp.

Forheksinger (hexes)var en grunnleggende mekaniske for mesmer i det originale Guild Wars. I Guild Wars 2 finnes ikke denne mekanismen, så hvordan har dere klart å overføre klassen over til oppfølgeren?

Jon Peters: Illusjonene er det som på en måte erstatter forheksingene fra den originale serien. For eksempel kan du med fakkelen mane fram en illusjon som heter Backfire, som angriper målet hver gang det bruker en egenskap, noe som tilsvarer forheksingen i Guild Wars med samme navn. I Guild Wars var det ofte stort fokus på å følge med på brukerpanelene. Du fulgte med om du hadde en forheksing på deg, så brukte du en egenskap for å fjerne den. I Guild Wars 2 ønsket vi å flytte fokuset ut i selve spillet, og da var det nødvendig å gjøre noe med forheksingene.

Illusjonene gjør mye av det samme som forheksingene gjorde i Guild Wars, men de blir hentet ut i spillverdenen. Du kan se dem angripe deg og for å fjerne dem må du faktisk angripe dem.
En annen grunn til å fjerne dem var fordi nettverket av forheksinger og motforheksinger, kondisjon (condition) og kondisjonfjernere ble alt for komplisert, så vi fjernet forheksinger og beholdt kondisjoner som vår debuff.

Mesmeren kan som i det originale Guild Wars bruke mantraer. Hvordan fungerer disse i Guild Wars 2?

Jon Peters: Mantraer er egenskaper som det tar lang til å lade opp, men når de ladet opp kan de brukes på et øyeblikks varsel. De er svært kraftige, noe som veier opp for den lange tiden det tar å lade dem opp.

Guild Wars 2
Mantraer er veldig kraftige, men de bruker langt tid på å lades opp.

Har mantraer en passiv effekt, eller er det eneste formålet ved å lade dem opp å ha dem disponible til senere bruk?

Jonathan Sharp: Nei, mantraer har ingen passiv effekt. Tanken er at dette skal være et veldig kraftig angrep som du kan lade opp før du går inn i kamp, men dersom du ønsker å bruke det to ganger må du lade den opp på nytt mens du er i kamp. Da det tar relativt lang tid å lade opp, er du svært sårbar mens du gjør dette.

Illusjoner og mantraer virker som veldig indirekte former for angrep. Har mesmeren noen mer direkte måte å gjøre skade på?

Jonathan Sharp: Du vil ha angrep som gjør direkte skade, men som mesmer vil en betydelig del av skaden du gjør komme fra illusjonene dine.

Jon Peters: Et eksempel er en egenskap knyttet til bredsverdet hvor du skyter en stråle ut fra sverdet som gjør mer skade jo lengre unna målet er. Du kan faktisk lage kloner av deg selv som gjør det samme, så hvis du sprer dem må dine fiender velge hvilken de skal gå nær og angripe, for hvis ikke vil alle strålene gjøre full skade over lang tid.

Guild Wars 2
Du kan skyte en stråle ut av bredsverdet ditt som tar mer skade jo lengre unna fienden er.

Hvor mange forskjellige speilbilder finnes det, og har dere noen eksempler?

Jon Peters: Jeg tror det er i alle fall seks, det er en på hvert tohånds våpen og en på hvert andrehåndsvåpen. Bærer du en stav kan du mane fram en Illusionary Mage, som gjør ekstra skade for hver kondisjon på målet. Beleilig nok påfører stavegenskapene en del kondisjoner som Illusionary Mage kan utnytte. Backfire som vi snakket om hører til fakkelen. Vi har en Illusionary Duelist som er knyttet til pistolen, hvis angrep likner svært på Unload-egenskapen til en thief. Har du et sverd kan du mane fram en Illusionary Swordsman. Vi endret faktisk på hvordan han oppfører seg så sent som i går, tidligere brukte han warriorangrepet Flurry, så nå hopper han inn og ut av kamp og, men dette kan også komme til å endre seg. Med bredsverdet kan du mane fram en illusjon som virvler rundt på slagmarken og gjør fiender halt. Bruker du en fokus kan du skape et speilbilde som heter Illusionary Warden som bærer to økser og gjør noe liknende rangerangrepet Whirlwind Defence. Den står og reflekterer innkommende angrep tilbake på motstanderen.

Dette er de som er i spillet akkurat nå. Vi har snakket om å inkludere noen som ikke er knyttet til noe våpen, men fram til vi har bestemt oss om de i det hele tatt kommer med i spillet tror jeg vi venter med å ta det med.

Guild Wars 2
Med en pistol kan du mane fram speilbilder som gir deg god dekkild.

Hvilke ulike kloner finnes det?

Jon Peters: Alle hovedhåndsvåpen og tohåndsvåpen har en klone knyttet til seg, med unntak av sverdet som har to. Klonene vil bære samme våpen som du bærer. Har du et septer kan du blokkere angrep, og hvis du gjør det splittes du i to og det blir dannet en klone. Med bredsverdet kan du rulle bak og skape en klone. Har du en stav kan du teleportere et lite stykke, og da blir det dannet en klone nær der du teleporterte, så fienden kan aldri vite hvor du landet og hvor klonen ble skapt. Denne klonen vil spre kondisjoner blant fiendene dine. Sverdet har to kloneegenskaper knyttet til seg. Den ene lar deg kaste deg framover mens det blir skapt en klone der du stod. Den andre gjør det motsatte, nemlig skaper en klone som kaster seg fram mens du blir stående. På denne måten kan fienden aldri vite hvilken av de to som er deg.

Det er definitivt andre kloner som ikke er knyttet til et våpen. For eksempel er den en klone som heter Decoy som gjør deg usynlig mens det blir stående en klone der du forsvant.

Kan dere gi noen eksempler på mantraer?

Jon Peters: Et mantra vil omtåke fienden din som du kan kaste øyeblikkelig samtidig som du utfører et annet angrep. Et annet, som heter Mantra of Pain, lader opp et angrep som tar svært mye skade. Et tredje mantra er et helbredelsesmantra. Den har den korteste dødtiden av alle helbredelsesegenskapene i spillet, men haken er at for å bruke den mer enn en gang i løpet av en kamp må du lade den opp på nytt. Det gjør at den er lett å avbryte, og i tillegg er du veldig sårbar. Den er også tidkrevende, så jo mer du bruker den jo mindre skade kan du gjøre.

Guild Wars 2
Mesmeren er en magisk duelist.

Kan dere nevne noen eliteegenskaper mesmeren har til disposisjon?

Jonathan Sharp: Det er en hvor du transfigurerer fienden til en moa. Dette står i stil til Guild Wars tradisjonen, hvor mesmeren gir avkall på sin eliteegenskap for å fjerne eller ødelegge for en fiendes eliteegenskap. Hvis du ser for eksempel en necromancer i sin djevelform eller en elementalist i sin tornadoform kan du ta fra dem deres overtaksmoment ved å gjøre dem til moafugler. Du måtte selv bruke din eliteegenskap for å gjøre dette, men du er villig til å gjøre denne byttehandelen fordi du bestemmer betingelsene og du bestemmer timingen. Igjen passer dette inn med kontrollelementet som hører mesmeren til.

Jon Peters: Det som er morsomt med dette er at i Guild Wars 2 står egenskapene dine til hva du har for hånden, så mens du er en moa har du angrepene til en moa. Du kan hakke, sparke og skrike, så du slipper å stå der passivt og vente til det går over.

Guild Wars 2
En eksplosjon av illusjonær magi fungerer som en god avledningsmanøver.

Hvilket våpen burde jeg velge hvis jeg ønsker å ta mye skade, eller være en støttespiller for laget og så videre?

Jonathan Sharp: Staven er et flott våpen å bruke til å støtte laget ditt. Du kan spre en masse kondisjoner som holder fiendene i sjakk slik at dine lagkamerater kan ta dem ut. Du har da tilgang til angrepet Chaos Storm som sprer tilfeldige kondisjoner på fiendene i området samtidig som den sprer boons blant dine allierte. Tenk deg at du legger ned en Chaos Storm på en av dine venner i det fienden kommer og angriper dem. Du sprer boons blant vennene dine, kondisjoner blant fiendene samtidig som du kan bruke andre angrep som virkelig setter dem i en knipe.

For å gjøre mer skade kan du bytte til et bredsverd. Med bredsverdet kan du gjøre en masse skade over tid (DoT) med dine speilbilder og kloner, og det gir deg noe kontroll over plassering og manøvrering på slagmarken. Du har et angrep som kaster tilbake alle fiender i en kjegle foran deg. Samtid er du veldig sårbar dersom de kommer nærme, så du må være forsiktig når du bruker et bredsverd.

Guild Wars 2
Med et bredsverd kan du gå over i en mer offensiv rolle, hvor du gjør mer skade.

Jon Peters: Sverdet er det våpenet med størs potensial for å forvirre og lure motstanderen. Det er som vi nevnte på sverdet du har angrepene Leap og Illusionary Leap, hvor enten du eller klonen din kaster seg framover mens den andre blir stående igjen.

Septeret er for en mesmer det mest defensive våpenet. Den har en blokk; når du blokker blir det skapt en klone. Du har et angrep der du skyter en stråle på fienden, og påfører dem en kondisjon som heter forvirring (confusion). Den gjør at hver gang de angriper tar de selv skade. Dette hører sammen med hvordan mesmeren skal føles og oppleves. Det er ikke meningen at du skal blokkere så mye direkte eller legge et skjold rundt vennene dine. Det handler mer om å gi fiendene dine en straff dersom de velger å angripe. Mesmeren tar i bruk omvendt psykologi og går inn i hodene på fienden for å gjøre ting.

Dere beskriver mesmeren som en magisk duellist. Hvordan kommer duellistaspektet inn i bildet?

Jon Peters: Vi tenker da hovedsakelig på mesmerens evne til å trikse og lure. Ta for eksempel en mesmer som bærer et sverd og en pistol, som har en fakkel i sitt andre våpensett. Du sender inn et par speilbilder til å angripe for deg. Når fienden bestemmer seg for å ta ut speilbildene knuser du dem slik at du omtåker fienden, før du selv går til angrep. Plutselig skaper du en klone så de ikke vet hvor du er, og i neste øyeblikk bytter du til fakkelen og gjør deg selv usynlig. Før de vet ordet av det dukker jeg opp og fyrer av en eksplosjon før jeg skaper en ny illusjon og... Vel, det er den spillestilen vi snakker om når vi sier at mesmeren er en magisk duellist, hvor du stadig prøver å få fienden din til å trå feil tingene slik at du kan utnytte disse feilstegene.

Jonathan Sharp: Du har liksom både denne duelleringen hvor du hopper inn og ut og skaper forvirring, men så er det også denne mentale duelleringen mellom deg selv og ditt offer.

Guild Wars 2
Gjennom sine illusjoner er mesmeren en magisk duelist.

Har dere noen fortellinger fra ganger dere har testet mesmeren, hvor det plutselig har slått dere: "Wow, dette er utrolig kult!"?

Jon Peters: Det var en gang jeg spilte som en mesmer og de andre trodde de hadde drept meg, så dukket jeg opp et annet sted. I det de drepte meg der gikk det opp for dem at jeg aldri var der til å begynne med, jeg var et helt annet sted hele tiden. Jeg var den som hadde stått stille hele tiden og gjort ingenting for at de skulle tro jeg var en klone. Det er nemlig et annet taktisk element, at du kan mane fram en klone for å så bare stå der å bruke basisegenskapen din slik at du ser ut som en klone selv.

Jonathan Sharp: Det var en gang vi testet en av de nye PvP-banene at jeg spilte en mesmer og jeg kom over et punkt som holdt på å bli tatt av tre motstandere. Idet jeg kom nærme sendte jeg først inn noen illusjoner før jeg selv løp inn i sentrum av punktet. Så gjorde jeg en av dem om til en moafugl så jeg ikke måtte bry meg om han, før jeg slapp en Chaos Storm på de andre to. Jeg klarte å legge en av dem i bakken, men da holdt de andre to på å ta meg. Heldigvis hadde jeg på forhånd lagt en portal et annet sted på banen, så jeg kastet ned en ny portal slik at jeg kunne komme meg vekk derfra umiddelbart. Noen av mine allierte kom og avsluttet jobben jeg hadde startet, mens jeg helbredet meg på trygg avstand fra alle fiender før jeg igjen dro for å ta et annet punkt.

I egenskapvideoen ser vi at mesmeren legger ned to portaler, hvordan fungerer disse?

Jonathan Sharp: Portaler er en egenskap som ikke er knyttet til noe spesielt våpen. Du kan legge ned en inngang og en utgang, slik at du og dine allierte kan gå fram og tilbake mellom portalene. Det har to portaler er noe du gjerne må planlegge i forkant av en kamp, for det er som regel lite praktisk med tanke på posisjonering å legge ned begge portalene mens du er midt i en kamp. Derimot er den veldig nyttig for å ha en kjapp fluktrute hvis en kamp ikke går din vei. Noe vi har merket gjennom testing innad av PvP er at andre spillere vil lære seg å utnytte det faktum at det ofte vil komme en såret mesmer ut av en portal, så de vil stå å vente en stund for å se om de får en enkel kamp. Det har jeg opplevd flere ganger selv at jeg har trodd jeg var trygg, men så var det noen på andre siden av portalen.

Guild Wars 2
Portaler kan brukes til å forflytte deg og dine allierte raskt ut av en vanskelig situasjon.

Nå som dere har avslørt den siste klassen, er det en eller to dere skulle ønske hadde kommet med i spillet?

Jon Peters: Teller commando?

Jonathan Sharp: Ja, commando vil bli savnet! Jeg tror ikke vi skal si alt for mye. Vi har jo planer om utvidelsespakker, så vi vet aldri hva som kan bli lagt til spillet på et senere tidspunkt.
Samtidig så synes jeg vi har gjort en god jobb med tanke på å dekke de ulike arketypene spillerne forventer og ønsker seg. Det var en tid vi trodde det skulle være tolv, så var det syv, så var det ni, men jeg er fornøyd med hvor vi har havnet nå.

I tillegg har man den friheten i valg av egenskaper og våpen, så selv om det er åtte klasser er det langt flere valgmuligheter og veier du kan gå innenfor dette som passer til din spillestil. Vi gleder oss til å se hva spillerne velger å gjøre med de ulike klassene!

Takk til Jonathan Sharp og Jon Peters for at de tok seg tid til å svare på våre spørsmål!

Klokken 19:00 i dag (14/12-11) vil ArenaNet avholde en AMA (Ask Me Anything) på Reddit, og en time senere på IRC. Følg med på deres Twitter for mer informasjon.

HQ

Relaterte tekster

Guild Wars 2Score

Guild Wars 2

ANMELDELSE. Skrevet av Jostein Holmgren

ArenaNet tar et oppgjør med de etablerte sannhetene i MMO-sjangeren, og leverer den beste sosiale opplevelsen i et rollespill til dags dato...Loading next content